Mustang a Tibet

Zapomenuté království a srdce Tibetu

Mustang: jméno evokující nespoutanou krásu divokých koní. Ale také zapomenuté království v srdci Himaláje, do něhož Evropané vstoupili až před 40 lety a teprve v roce 1992 bylo otevřeno pro omezený počet turistů. Místní lidé jej však nazývají jinak: země Lo. Do zhruba dnešních obrysů se dostala už ve 13. století; tehdy legendární Ame Pál sjednotil malá království kolem posvátné řeky Kálí Gandakí do většího celku. A mnoho z těch dávných časů zde na člověka dýchá dodnes…
Ač formálně náleží Nepálu, jeho duchovní a kulturní kořeny rostou ze severu: z Tibetu. I tam se v závěru cesty vydáme; ač poznamenán lety čínské dominance, Tibet si i nyní střeží mnohá tajemství ve skrytých zákoutích velkolepých chrámů za hradbou vrcholků Himaláje. Kromě návštěvy klášterů se přiblížíme i k úpatí nejvyšší hory světa; jmenuje se Sagarmatha, Cho-mo-lung-ma, nebo také Mount Everest. Střecha světa.

Itinerář

1.–2. den: přelet Praha – Káthmandú, nocleh v hotelu.
3. den: celodenní prohlídka památných míst Káthmandú, časová rezerva pro vyřízení permitů na trek. Nocleh v hotelu.


4. den: letecky přesun přes Pokharu do Jomsomu (2710 m n. m.), odpoledne nástup na trek a přechod do vesnice Kagbeni (2800 m n. m., cca 4 hod.). Nocleh ve stanech.
5. den: pokračování treku do vesnice Chele (3050 m n. m.) nad údolím Kálí Gandakí, která zde protéká skalním tunelem. Celkem trek cca 7 hodin. Nocleh ve stanech.
6. den: výstup do nadm. výšky asi 3800 m do vesnice Syanboche (cca 7 hod.), nocleh ve stanech.
7. den: poprvé překonáme čtyřtisícovou nadm. výšku v sedle Nyi La (4010 m n. m.), přirozené jižní hranice země Lo; poté zamíříme dolů a nocovat budeme ve stanech ve vesnici Charang (3560 m n. m., 6–7 hod.).


8. den: příchod do hlavního města starého království – Lo Mantangu (3809 m n. m., 5 hodin), prohlídka města a okolí, odpočinek. Nocleh ve stanech.
9. den: odpočinkový den, možnost návštěvy zajímavých míst v okolí (kláštěr Namgyal, letní královský palác Thinggar, vesnička Chosar aj.). Nocleh ve stanech.


10. den: přechod na východní úbočí Kálí Gandakí, trek do sídla Yara (3650 m n. m., 7–8 hodin). Nocleh ve stanech.
11. den: celodenní výlet údolím Phuyung Khola do kláštera Luri a zpět (cca 6 hodin), nocleh ve stanech.


12. den: pokračování treku do Tangge (3240 m n. m.), cestou brodění řeky. Nocleh ve stanech.
13. den: přes řeku Tangge do nejvyššího místa treku Paha (4218 m n. m., 5–6 hodin). Nocleh ve stanech.
14. den: sestup do Tetangu (3040 m, 5 hodin), odpočinek, nocleh ve stanech.
15. den: přechod sedla Gyu La (4077 m), návštěva svatyně Muktináh (3760 m n. m.), prohlídka, přejezd do Jomsomu. Nocleh v ubytovně.
16. den: přelet přes Pokharu do Káthmandú.
17. den: časová rezerva pro případ špatného počasí / rušení letů, osobní volno v Káthmandú. Nocleh v hotelu.
18. den: odlet z Káthmandú do Lhasy (Tibet); let trvá asi 70 minut a jeho trasa přes hlavní hřeben Himalájí (za dobrého počasí vyhlídky na vrcholy Makalu, Kanchenjunga, Everest aj.) je považována za jednu z nejkrásnějších na světě...
19.–20. den: dvoudenní exkurze po nejdůležitějších místech srdce Tibetu: navštívíme klášter Sera, letní sídlo dalajlámy Norbulingka, chrám Jokhang, tržiště Barkhor. Nevynecháme ani velkolepý palác Potala s krásnou vyhlídkou na město, a klášter Drepung ze 14. století, kdysi sídlo až 10 tisíc mnichů. Noclehy v hotelu.


21. den: přejezd asi 5 hodin přes vysokohorské sedlo Khamba La (4794 m n. m.) a vyhlídku na jezero Yamutso Tso do prvního pětitisícového sedla Karo La (5045 m) do Gyantse. Nocleh v hotelu.
22. den: Gyantse – prohlídka mohutné pevnosti ze 14. stol. a návštěva kláštera Pekhor. Poté přejezd do Shigatse (cca 1,5 hod), návštěva největšího fungujícího kláštera v Tibetu – Tashilunbu. Nocleh v hotelu.
23. den: přejezd pod Everest – cca 7 hodin, cestou překonání dalších pětitisícových sedel Gyamtso La (5220 m) a Pang La (5150 m). Cestou navštěva kláštera Sakya, architektonicky velmi odlišného od dříve navštívených staveb ve Lhase, s pozoruhodnou knihovnou. Nocleh v ubytovně u kláštera Rongbuk.
24. den: nejvýše položený klášter světa – Rongbuk s výhledem na Everest, možnost výletu pěšky nebo lokálním busem přímo do základního tábora pod Everestem. Po návratu přejezd dalších vysokohorských sedel (Lalung La – 5124 m, Shung La 5200 m) s výhledy na osmitisícovky Cho Oyu a Shisha Pangma a zahájení sestupu z Tibetské náhorní plošiny do nížin. Nocleh v Zhangmu (2300 m) nedaleko nepálské hranice.
25. den: krátký transfer k hraničnímu přechodu Kodari, zde rozloučení s tibetským průvodcem, je nutno pěšky překonat most přes Bhote Koshi do Nepálu, setkání s nepálským průvodcem a přejezd minibusem do Káthmandú (cca 4 hodiny). Nocleh v hotelu.


26. den: dopoledne volno, odpoledne přejezd na letiště, odlet.
27. den: návrat do Prahy.

Cesta se uskutečnila v červenci 2012, zúčastnilo se 14 klientů a přes řadu zásahů "vyšší moci" (deštivé počasí v Nepálu, uzavírky na části trasy v Tibetu aj.) se podařilo program téměř bezezbytku splnit a účastníci se vrátili velmi spokojeni.

Fotografie z cesty poskytli Z. Kořístka (foto 1–5) a M. Thoma (poslední foto). Děkujeme!

 Kontakty

tel. +420 234 648 660
mobil: +420 737 773 937
email:

Fotografie

Tíahuanacu

Galapágy – leguán mořský

Chan Chan: největší hliněné město světa

Plameňáci

Na indiánské kánoi přes Río Arajuno