Ladakh

Malý Tibet v masívu Himaláje

Ladakh – Země vysokých sedel… Divoká horská krajina v masívu Himaláje, v níž svou sílu nabírají řeky, jež se staly kolébkou velkolepých civilizací. Mezi nimi Indus; po něm získala jméno celá Indie… Ladakh je také označován jako „Malý Tibet“; vliv tibetského buddhismu v této oblasti byl po staletí dominantní a po čínské okupaci Tibetu se stal také útočištěm mnoha uprchlíků. Díky tomu dodnes můžeme obdivovat velebnou krásu kamenných klášterů odvážně vystavěných ve strmých svazích hor…

Skupina našich stálých zákazníků si přála zamířit právě do této oblasti. Program měl být intenzivně poznávací, včetně vícedenních vysokohorských treků. Kromě samotného Ladakhu jsme na úvod zařadili i kratší trek v oblasti Himachal Pradesh; jednak kvůli aklimatizaci (byť řada cestovek je schopna klienty letecky přesunout z Dillí rovnou do vysokohorského Léhu a další den do horských sedel, my to považujeme za nerozumné), jednak proto, že se jedná o oblast velmi zajímavou a přírodně i kulturně výrazně odlišnou od Ladakhu. Navrhli jsme proto následující itinerář:

1.–2. den: přelet Praha – Dillí, nocleh v hotelu.
3. den: letecky do Bhuntaru a přesun do Naggaru (1760 m). Prohlídka galerie N. Roericha a hradu. Nocleh v ubytovně.
4. den: trek pod sedlo Chandrakani přes vesnici Rumsu (2400 m, cca 7 hodin). Nocleh ve stanech.
5. den: přes sedlo Chandrakani (3650 m) do vesničky Malana (2650 m, asi 6 hodin). Nocleh ve stanech.
6. den: sestup do Jari a minibusem zpět do Naggaru. Nocleh v ubytovně.
7. den: mikrobusem přes sedla Rothang La (3978 m) a Baralacha La (4890 m) do Sarchu (4250 m). Nocleh ve stanech.
8. den: pokračování cesty mikrobusem, sedla Lachulung La (5059 m) a Taglang La (5328 m). Příjezd do Léhu (3500 m). Nocleh v hotelu.
9. den: odpočinkový den v Léhu, příprava na trek. Pro zájemce fakultativně možnost návštěvy klášterů v okolí Léhu (např. Shey, Tikse, Hemis – celodenní výlet autem). Nocleh v hotelu.
10. den: přesun do Lamayuru a prohlídka kláštera. Nocleh ve stanech.
11. den: nástup na trek – z Lamayuru (3510 m) přes sedlo Prinkiti La (3700 m) do vesnice Wanla (3200 m), možnost návštěvy kláštera. Cca 4 hodiny chůze, nocleh ve stanech.
12. den: trek z Wanly do Hinju (3750 m, asi 6 hodin). Nocleh ve stanech.
13. den: výstup z Hinju do sedla Konze La (4900 m) a dále do Sumdah Chenmo (3900 m, asi 7 hodin). Nocleh ve stanech.
14. den: přechod ze Sumdah Chenmo do Sumdah Choon (3850 m), návštěva kláštera z 11. stol.; cca 6 hodin, nocleh ve stanech.
15. den: výstup ze Sumdah Choon do sedla Stakspi La (4950 m) a sestup do Alchi  (3150 m). Celkem asi 8 hodin, nocleh v ubytovně v Alchi.
16. den: ranní návštěva kláštera Alchi, přesun autem do Léhu, odpočinek, osobní volno. Nocleh v hotelu.
17. den: přesun letadlem do Dillí, nocleh v hotelu.
18. den: prohlídka Dillí, dle zájmu a časových možností min. 2 památky (Červená pevnost, Páteční mešita, Humayanova hrobka aj.). Nocleh v hotelu.
19. – 20. den: letecky návrat do Prahy.

Cesta se uskutečnila v létě 2009, celkem 13 klientů.
 Kontakty

tel. +420 234 648 660
mobil: +420 737 773 937
email:

Fotografie

večer v NP Manu

Vysokohorská květena v NP Cotopaxi

hlavní hřeben Vilcabamby

Galapážská želva

Potosí – práce v dole